Werkzaamheden

Het project is een nieuwbouwproject en doorloopt in grote lijnen de volgende bouwfasen: